Laster...
Boligfond: En vei til rimelige boliger
1 år siden av Laura Sanchez

Rollen og virkningen av boligfond (HTFs)

Boligfond (HTFs) er betydelige offentlige finansieringsmekanismer som har vært avgjørende i kampen for å øke tilgjengeligheten av rimelige boliger over hele USA. Disse fondene, som opererer lokalt, regionalt og på føderalt nivå, gir jevnlig økonomiske ressurser til prosjekter relatert til rimelige boliger. Siden deres opprinnelse på slutten av 1900-tallet har de utviklet seg for å tilpasse seg svingende sosioøkonomiske klimaer og tilby uvurderlig støtte til enkeltpersoner og familier i lavinntekts- og ekstremt lavinntektsgrupper. La oss dykke dypere inn i den fascinerende verdenen av boligfond, deres opprinnelse, hvordan de fungerer, deres virkning og de bredere implikasjonene for lokalsamfunn og økonomien.

Utforske boligfond

I kjernen er boligfond designet for å stimulere tilgjengeligheten av rimelige boliger, en praksis som har vokst og spredt seg siden andre halvdel av 1900-tallet. Et eksempel på en tidlig bruker var California, som etablerte sitt fond i 1985. I begynnelsen fikk California finansiering fra inntektene fra offshore oljeboring, men programmet ga lavere resultater enn forventet. For å supplere dette ble en obligasjon på 2,1 milliarder dollar godkjent av delstaten i 2002.

Midler generert gjennom HTFs er designert for å finansiere programmer for rimelige boliger, som dekker et bredt spekter av kostnader knyttet til slike prosjekter. Denne finansieringen hjelper til med å skaffe boliger, bygge nye rimelige boliger, renovere eksisterende ikke-luksuriøse boliger og til og med administrere tilskudd knyttet til boliger og tilhørende kostnader. Videre sikrer disse midlene ofte at boligene forblir innen rimelige grenser i et bestemt antall år. For eksempel krever føderal finansiering at boligene skal forbli rimelige i minst 30 år.

Interessant nok tilbyr noen HTFs også hjelp til førstegangskjøpere av bolig, slik at de når ut til mer enn bare rimelige leieboliger. For øyeblikket har 47 stater, samt Guam, Puerto Rico og Washington, D.C., HTF-programmer. Community Change's Housing Trust Fund Project anslår at det er 605 bystyrte HTFs og 157 fylkesstyrte HTFs i USA.

I det nåværende sosioøkonomiske klimaet spiller boligfond en kritisk rolle, spesielt i urbane miljøer der etterspørselen etter rimelige boliger langt overstiger tilbudet. De gir den nødvendige økonomiske støtten for å muliggjøre bygging av nye rimelige boliger, samt renovering og vedlikehold av eksisterende. Videre spiller midlene også en betydelig rolle i revitalisering av lokalsamfunn, med investeringer i områder som tradisjonelt har blitt oversett av private utviklere.

Rollen til Nasjonalt boligfond

Det nasjonale boligfondet spiller en betydelig rolle i denne arenaen. Opprettet for å stimulere utvinningen etter den store resesjonen, er NHTF det føderale boligfondet i USA. Til tross for å være et føderalt autorisert program, ligger ansvaret for fondsdistribusjon hos statene. Disse midlene må utbetales årlig, med en fastsatt allokering på 80% for utvikling, bevaring eller drift av leieboliger, ytterligere 10% for eierskap og de gjenværende 10% for administrative utgifter.

NHTF er imidlertid ikke avhengig av Kongressen for årlige bevilgninger. I stedet får det finansiering fra Fannie Mae og Freddie Mac, de føderale organisasjonene for boliglån, som tildeler en del av den nye virksomheten til programmet. Året 2021 så en betydelig tilstrømning på 711 millioner dollar til fondet, noe som markerer en bemerkelsesverdig økning fra 326,4 millioner dollar i 2020.

Denne økningen peker på muligheten for fortsatt vekst i årene som kommer. Siden opprettelsen i 2016 har NHTF-programmet delt ut anslagsvis 2 milliarder dollar til statene, med en positiv innvirkning på det rimelige boliglandskapet i USA.

Etableringen av Nasjonalt boligfond (NHTF) markerte et paradigmeskifte i den føderale politikken for rimelige boliger, som anerkjente den føderale regjeringens rolle i å tilby rimelige boliger for de mest sårbare. Ved å sikre at midler blir tildelt leieboliger, adresserer NHTF et kritisk gap i markedet, som ivaretar lavinntektsfamilier som ikke har råd til eierskap og som ofte blir oversett av tradisjonelle boligpolitikker.

Innvirkningen av boligtrustfond

Innvirkningen av boligfond er mangfoldig og dyp. Ifølge HTF National Production Report for 2022 har føderale HTF-midler bidratt til anskaffelse, konstruksjon eller rehabilitering av 2 303 leieboliger. Blant disse var 1 010 enheter øremerket for enkeltpersoner, mens 156 ble tildelt familier som tidligere var hjemløse. En liten, men betydningsfull del av boligene ble også reservert for ungdommer som går ut av fosteromsorgen.

National Council of State Housing Agencies har argumentert for at Kongressen bør etablere bærekraftig finansiering for statlige programmer og arbeide for å minimere føderal innblanding, slik at fleksibiliteten maksimeres. Det er gjennom disse kombinerte tiltakene at boligfond fortsetter å bidra positivt til rimelige boliger, og fungerer som avgjørende hjelp i kampen mot boligkrisen.

Suksessen til boligfond i å bygge og renovere boliger for personer og familier med lav inntekt understreker deres betydning i å løse hjemløshet. Ut over bare tall bidrar boligfond til stabiliteten og trivselen i lokalsamfunn, og gir enkeltpersoner en sjanse til å bygge opp livene sine og delta fullt ut i samfunnet. I tillegg er de et viktig verktøy for å takle den bredere problemstillingen med inntektsulikhet ved å tilby rimelige boligalternativer.

Avslutningsvis spiller boligtrustfond (HTFs) en grunnleggende rolle i å forbedre tilgjengeligheten av rimelige boliger. Enten på lokalt, fylkeskommunalt eller statlig nivå, gir disse fondene økonomisk støtte for å lindre utfordringene knyttet til bygging og vedlikehold av rimelige boliger. Selv om strategiene som brukes kan variere, forblir det felles målet det samme: å hjelpe lavinntektsfamilier og personer. Ettersom vi går videre, vil den fortsatte støtten og utviklingen av boligfond forbli en nøkkelspiller for å sikre tilgjengeligheten av rimelige boliger for alle.


  • Del denne artikkelen
Laura Sanchez
Laura Sanchez
Forfatter

Laura Sanchez, en erfaren autoritet i Forex-handel og teknisk analyse, bringer over 15 års erfaring til Investora. Kjent for sin evne til å dissekere og forklare komplekse strategier, tilbyr Lauras artikler leserne innsikt som er formet av års virkelig handelserfaring. Borte fra diagrammene er Laura en engasjert fitness-entusiast, og bruker disiplinen og mental utholdenhet fra treningsøktene hennes til å informere handelsstrategiene hennes.


Oppdag relaterte artikler