Laster...
Oppløsning av det 858 milliarder dollar store militærbudsjettet: NDAA 2023
1 år siden av Victoria Ivanova

FY 2023 NDAA Forklart: Hvor går pengene?

Med militære utgifter som når nye rekorder hvert år, er det avgjørende å forstå hvor skattepengene våre går. National Defense Authorization Act (NDAA) for budsjettåret 2023, støttet av en imponerende tverrpolitisk konsensus, gir fullmakt til utrolige 858 milliarder dollar til nasjonale forsvarsutgifter. Men så stort som tallet virker, må man forstå de små detaljene før man trekker konklusjoner. Denne artikkelen vil dissekere det kolossale 3 854-siders dokumentet og gi en detaljert oversikt over tildelingen og dens konsekvenser.

Oversikt over forsvarsbudsjettet for 2023

NDAA er, i motsetning til populær tro, ikke en økonomisk bevilgning, men en fullmakt for spesifikke forsvarsutgifter. Den faktiske bevilgningen av midler faller under Kongressens ansvar som en del av Consolidated Appropriations Act. Dermed gir NDAA en klar retning for hvor pengene skal gå, men det fordeler ikke midlene.

Det som er slående med NDAA, er dens jevnlige tverrpolitiske godkjenning, et bevis på dens betydning for nasjonal sikkerhet. Dette året markerte den 62. sammenhengende godkjenningen av NDAA, og den ble kalt James M. Inhofe National Defense Authorization Act for budsjettåret 2023. Den tildeler 857,9 milliarder dollar, som inkluderer 847,3 milliarder dollar i NDAA-tilskudd og ytterligere 10,6 milliarder dollar i annen finansieringsaktivitet.

Denne budsjetttildelingen for 2023 vil påvirke ulike aspekter av det nasjonale forsvarsapparatet, som strekker seg utenfor de konvensjonelle begrensningene til våpen og mannskap. Det godkjente budsjettet signaliserer også en omfattende strategisk retningslinje som innebærer investeringer i banebrytende forsvarsteknologi og styrking av militær infrastruktur. Økningen i budsjetttildelingen søker også å håndtere inflasjonseffekter og ikke-finansierte behov i militærkonstruksjon. Fokuset er ikke bare på å forbedre de væpnede styrkenes offensive evner, men også på å styrke det nasjonale forsvarssystemet ved å øke motstandskraften mot potensielle trusler.

Fordeling og tildeling av NDAA-midler

Det mammut NDAA-dokumentet er delt inn i ni distinkte divisjoner, hver fokusert på en bestemt del av forsvarsutgifter og nasjonal sikkerhet. Her er en kort oversikt over hva hver divisjon omhandler:

  • Avdeling A—Forsvarsdepartementets (DOD) fullmakter: Denne delen legger ned retningslinjer for DOD anskaffelser og tildeler $816,7 milliarder til de væpnede styrkene. Den inkluderer en generøs lønnsøkning på 4,6 % for militære tjenestemedlemmer og DODs sivile arbeidsstyrke, en økning på 2 % i boligtilskuddet for tjenestemedlemmer og imponerende $160 milliarder til ny kamputrustning. En bemerkelsesverdig inkludering er opphevelsen av militærets COVID-19-vaksinekrav.
  • Avdeling B—Fullmakter for militærkonstruksjon: Denne delen tar sikte på finansiering av byggeprosjekter, som omfatter alt fra militærkonstruksjon til infrastrukturutvikling på Guam og i Syria.
  • Avdeling C—Fullmakter for energidepartementet (DOE) for nasjonal sikkerhet og andre fullmakter: Denne delen øremerker midler for National Nuclear Security Administration (NNSA), DOE-forsvarsrelaterte miljøoppryddingsaktiviteter og andre forsvarsrelaterte aktiviteter.
  • Avdeling D—Finansieringstabeller: Denne delen gir en tydelig oversikt over hvordan midler på tvers av alle divisjoner vil bli tildelt.
  • Avdeling E—Andre saker utenfor forsvarsdepartementet: Denne divisjonen kanaliserer midler til programmer for veteraner og relaterte aktiviteter, fra sykepleiere fra andre verdenskrig til forbedring av Veterans Affairs-sentre.
  • Avdeling F—Andre saker: Denne delen har et bredere fokus og tar for seg Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), finansiering av våpensalg til Taiwan og støtte til Guam i dens potensielle forsvar mot Kina.
  • Avdeling G—Don Young Coast Guard Authorization Act of 2022: Denne delen gir fullmakter for kystvakten, fra styrkeallokering til infrastrukturutvikling og anskaffelser av kuttere.
  • Avdeling H—Finansiell gjennomsiktighet: Denne delen omhandler innføringen av standarder for datainnsamling og implementering av digitale plattformer for å erstatte papirbaserte skjemaer, med sikte på overordnet økonomisk sikkerhet.
  • Avdeling I—Offentlige landområder: Denne siste delen godkjenner midler til en studie om konsekvensene av å utvide verneområder i vestlige USA for militær beredskap.

I tillegg til å direkte finansiere aktivitetene til Forsvarsdepartementet, flyter NDAA-finansieringen også inn i ikke-militære områder. Midlene investeres strategisk for å støtte beredskapen og velferden til amerikanske styrker, og forbedrer landets forsvarsposisjon både hjemme og i utlandet. En del av budsjettet reserveres for potensielle kontingenser og uventede strategiske utviklinger. Det adresserer også infrastrukturbehov, slik at nødvendige oppgraderinger og vedlikehold kan sikres for operativ beredskap for styrkene.

Reformer i militær rettssystem

FY 2023 NDAA gjennomfører endringer i reformene for militær rettferdighet fra forrige års NDAA, som gir mer myndighet til kontoret for spesiell rettssakskonsulent og sikrer at juridiske oppgaver overføres til en passende enhet.

NDAA 2023 setter fokus på den pågående utviklingen av militærets rettssystem. Loven nøler ikke med å bygge videre på reformene som ble introdusert i forrige års NDAA, og sikrer dermed at rettferdighet i det militære landskapet forblir dynamisk og tilpasser seg skiftende realiteter. De foreslåtte endringene påvirker ikke bare rettssaksprosedyrene, men strekker seg også til å gjennomgå oppførselen og avgjørelsene i tidligere militærrettssaker. Endringene tar sikte på å gjøre det militære rettssystemet mer transparent, upartisk og rettferdig.

Formål og påvirkning av NDAA-finansiering

NDAA gir det amerikanske militæret det juridiske grunnlaget for å planlegge og gjennomføre sine operasjoner. Dette avgjørende lovgivningsverktøyet, støttet av tverrpolitisk støtte, sikrer at det amerikanske militæret forblir en formidabel kraft på den globale arenaen, klar til å takle fremtidige utfordringer.

Godkjenningen av NDAA-finansiering tjener til å forsikre nasjonen om dens forsvarsberedskap. Den fokuserer ikke bare på å gi troppene nødvendige ressurser for deres oppdrag, men søker også å sikre den generelle velferden til tjenestemedlemmene. Finansieringen legger til rette for forbedret opplæring, mer sofistikert utstyr og bedre ressurser, og gir dermed militæret muligheten til å effektivt forsvare nasjonale interesser. NDAA-finansieringen er derfor avgjørende for å opprettholde nasjonens militære styrke og strategiske dominans.

NDAA nyter overveldende tverrpolitisk støtte år etter år, noe som indikerer den universelle anerkjennelsen av dens betydning for å sikre nasjonale interesser. Den representerer mer enn bare en rutinemessig autorisasjon; den representerer også et sjeldent felles grunnlag der politiske forskjeller viker for kollektive nasjonale sikkerhetsinteresser. Videre fungerer NDAA ofte som en plattform for andre relaterte lovgivninger, og utnytter dens popularitet til å navigere gjennom politisk stillstand og bidra til en rekke saker utenom forsvar.

National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023 er et betydningsfullt lovgivningsdokument som gir det amerikanske militæret og relaterte enheter en blåkopi for deres årlige økonomiske plan. Mens NDAA i seg selv ikke leverer midler, gir den fullmakt til spesifikke forsvarsutgifter, og gir dermed i praksis en veiledning for militærets budsjetteringsprosess. Å forstå komponentene og tildelingene til NDAA er avgjørende for å forstå den bredere amerikanske militære og forsvarsstrategien.


  • Del denne artikkelen
Victoria Ivanova
Victoria Ivanova
Forfatter

Victoria Ivanova, en dyktig finansekspert som spesialiserer seg på ETFer, aksjehandel og grunnleggende analyse, har vært et veiledende lys for Investoras lesere over årene. Med et tiår med erfaring i å navigere i komplekse finansmarkeder, er Victorias innsikter både praktiske og innsiktsfulle, og gir leserne et unikt perspektiv. Utenfor finansverdenen liker Victoria astronomi, og trekker ofte paralleller mellom rommets uendelighet og finansmarkedets muligheter.


Oppdag relaterte artikler