Laden...
De Quick Ratio: Uw Zuurtest voor Korte Termijn Liquiditeit
7 maanden geleden door Victoria Ivanova

Het Begrijpen van de Quick Ratio: Een Belangrijke Maatstaf voor Liquiditeit

Welkom bij Investora, uw platform voor een diepgaande analyse van financiële maatstaven die de wereld van het bedrijfsleven sturen. Vandaag gaan we dieper in op de Quick Ratio, een cruciale maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf. Naast de definitie zullen we de berekening, implicaties, voordelen en beperkingen onderzoeken. De Quick Ratio biedt unieke inzichten in de korte termijn financiële gezondheid van een bedrijf, waardoor investeerders weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Laten we ons verdiepen in deze financiële zuurtest die de capaciteit van een bedrijf beoordeelt om zijn kortetermijnverplichtingen te dekken zonder de noodzaak om voorraden te verkopen of aanvullende financiering te verkrijgen.

Duiken in de Quick Ratio

De Quick Ratio, vaak aangeduid als de acid test ratio, speelt een cruciale rol bij het beoordelen van de financiële weerbaarheid op korte termijn van een bedrijf. Het is een maatstaf die de potentie meet om de onmiddellijke verplichtingen te dekken met de meest snel om te zetten naar cash activa, ook wel liquide activa genoemd.

De term "zuurtest" is ontleend aan de wereld van de scheikunde, waar het een snelle en beslissende test betekent, wat het doel van de ratio weerspiegelt om direct inzicht te geven in de financiële gezondheid van een bedrijf.

Hoe de Quick Ratio Werkt

De Quick Ratio werpt licht op de proportionele relatie tussen de liquide activa van een bedrijf en de huidige verplichtingen. Deze liquide activa zijn in wezen de huidige activa van het bedrijf die snel kunnen worden omgezet naar cash zonder significante invloed op hun marktprijs. Aan de andere kant duiden de huidige verplichtingen op de schulden of verplichtingen van een bedrijf die binnen een jaar verschuldigd zijn.

In het domein van de Quick Ratio is een resultaat van 1 de norm. Een bedrijf met een Quick Ratio onder 1 kan moeite hebben om op korte termijn zijn huidige verplichtingen te dekken, terwijl een Quick Ratio boven 1 aangeeft dat er voldoende middelen zijn om de huidige verplichtingen te voldoen. Het is belangrijk om te onthouden dat deze numerieke inzichten waardevol begrip bieden, maar geen volledig beeld geven van de algehele gezondheid van het bedrijf. Daarom wordt het altijd aanbevolen om ook andere financiële maatstaven in overweging te nemen.

Quick Ratio Formule

De berekening van de Quick Ratio is eenvoudig en omvat vaak het optellen van de meest liquide activa en het delen van het totaal door de huidige verplichtingen:

Quick Ratio = "Snelle Activa" / Huidige Verplichtingen

Snelle activa zijn de huidige activa die snel kunnen worden omgezet naar cash. Veelvoorkomende snelle activa zijn:

Snelle Activa = Geld + Kasquivalente (CE) + Verhandelbare Effecten (VE) + Netto Vorderingen Uit Verkopen (NVV)

Afhankelijk van het type huidige activa dat een bedrijf bezit, kan de berekening van snelle activa variëren. Bijvoorbeeld, als bepaalde activa zoals voorraden en vooruitbetaalde kosten langer duren om in cash om te zetten, kunnen ze worden afgetrokken van het totale huidige activa:

Snelle Activa = Totaal Huidige Activiteiten (THA) - Voorraden - Vooruitbetaalde Kosten (VK)

Ontcijferde Componenten

Het begrijpen van de Quick Ratio omvat het ontleden van de componenten. Geld, de eenvoudigste component, moet idealiter overeenkomen met de maandelijkse bankafschriften van financiële instellingen. Kasquivalenten, die vaak zeer liquide en laagrisico-investeringen zoals schatkistpapier, commercieel papier, enz., omvatten, breiden de kasrekening uit. Verhandelbare effecten en Netto Vorderingen Uit Verkopen, andere componenten, moeten worden beschouwd met hun respectieve beperkingen. Tot slot vormen alle huidige verplichtingen, zonder onderscheid naar hun vervaldatums, de noemer van de Quick Ratio.

Quick Ratio in vergelijking met Current Ratio

De Quick Ratio wordt als conservatiever beschouwd dan de Current Ratio omdat het voorraden en andere huidige activa uitsluit die mogelijk niet gemakkelijk in cash kunnen worden omgezet. Daarentegen houdt de Current Ratio rekening met alle huidige activa, inclusief voorraden en vooruitbetaalde kosten.

De Quick Ratio: Voor- en Nadelen

Terwijl de Quick Ratio een meer conservatieve en gemakkelijk te berekenen schatting biedt van de liquiditeit van een bedrijf, voorspelt het niet de toekomstige kasstromen of houdt het geen rekening met langetermijnverplichtingen. Bovendien kan het de liquiditeit van debiteuren en verhandelbare effecten overschatten, vooral tijdens economische neergangen.

Voordelen:

 • Conservatieve maatstaf voor de liquiditeit van een bedrijf
 • Eenvoudig te berekenen en te begrijpen
 • Handig voor vergelijkingen over verschillende tijdsperioden of sectoren

Nadelen:

 • Overziet de toekomstige kasstroomcapaciteiten
 • Negeert langetermijnverplichtingen
 • Kan de liquiditeit van debiteuren en verhandelbare effecten overschatten

Voorbeeld: Berekening van de Quick Ratio voor Apple Inc.

Om de berekening en interpretatie van de quick ratio te verduidelijken, laten we de financiële cijfers van Apple Inc. voor Q1 2022 gebruiken. Volgens het kwartaalverslag had Apple:

 • Kas en kasquivalenten: $38,02 miljard
 • Kortetermijn verhandelbare effecten: $52,97 miljard
 • Vorderingen uit verkopen, netto: $33,36 miljard
 • Huidige verplichtingen: $105,718 miljard

De quick ratio wordt dan als volgt berekend:

Quick Ratio = ($38,02 miljard + $52,97 miljard + $33,36 miljard) / $105,718 miljard = 1,19

Een quick ratio van 1,19 geeft aan dat Apple voldoende liquide activa had om zijn huidige verplichtingen te dekken in Q1 2022, wat wijst op een goede positie qua korte termijn liquiditeit. Dit, samen met andere positieve financiële indicatoren, heeft bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van Apple als investering in 2022.

Het Laatste Woord

De Quick Ratio is een instrumentele financiële maatstaf die een direct begrip biedt van de korte termijn liquiditeit van een bedrijf. Deze ratio is vooral nuttig in situaties waarin het bedrijf plotselinge financiële verplichtingen moet nakomen. Echter, zoals bij elke financiële maatstaf, biedt het geen holistisch beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf en moet het worden overwogen samen met andere financiële ratio's voor een alomvattend begrip.

De Quick Ratio, of Acid Test Ratio, biedt cruciale inzichten in het vermogen van een bedrijf om zijn kortetermijnverplichtingen af te lossen met zijn meest liquide activa. De ratio helpt bij het snel en beslissend begrijpen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Onthoud dat de Quick Ratio deel moet uitmaken van een bredere analyse met meerdere financiële maatstaven voor een alomvattend beeld van de financiële gezondheid van een bedrijf.


 • Deel dit artikel
Victoria Ivanova
Victoria Ivanova
Auteur

Victoria Ivanova, een ervaren financieel expert gespecialiseerd in ETF's, aandelenhandel en fundamentele analyse, is al jaren een gids voor de lezers van Investora. Met een decennium aan ervaring in het navigeren door complexe financiële markten, zijn Victoria's inzichten zowel praktisch als inzichtelijk, en bieden ze lezers een uniek perspectief. Buiten de financiële wereld geniet Victoria van astronomie en trekt ze vaak parallellen tussen de uitgestrektheid van de ruimte en de kansen van de financiële markt.


Ontdek Gerelateerde Artikelen