Laden...
Fundamentele Analyse: Een brug tussen bedrijfsinzicht en investeringsbeslissing
11 maanden geleden door Adrian Müller

Gids voor Fundamentele Analyse: De Kwalitatieve en Kwantitatieve Benadering

Fundamentele analyse is een essentieel instrument in het arsenaal van beleggers over de hele wereld. Door de kwalitatieve en kwantitatieve elementen van een bedrijf te begrijpen, kun je beter de toekomstige prestaties voorspellen en weloverwogen investeringsbeslissingen nemen.

Het ontcijferen van Kwalitatieve Fundamenten

De eerste stap in fundamentele analyse omvat het grondig onderzoeken van de kwalitatieve aspecten van een bedrijf. Deze aspecten worden mogelijk niet direct weerspiegeld in de cijfers, maar bieden essentiële inzichten in het potentieel van het bedrijf voor toekomstig succes.

Om uit te blinken in fundamentele analyse moet je de kwalitatieve aspecten van een bedrijf onderzoeken. Deze aspecten zijn misschien niet direct zichtbaar in de balans, maar ze vormen de kern van een bedrijf en zijn groeipotentieel.

Het Begrijpen van het Bedrijfsmodel

Om een bedrijf echt te begrijpen, moet je diep in het bedrijfsmodel duiken. Als een bedrijf bijvoorbeeld actief is in de fastfoodpizzabranche, maakt het dan het grootste deel van zijn winst door pizza's te verkopen of door franchisekosten en royalty's? Een grondig begrip van waar het geld eigenlijk vandaan komt, is cruciaal.

Het bedrijfsmodel van een bedrijf gaat niet alleen over zijn producten of diensten, maar ook over hoe het waarde creëert, levert en vastlegt. Bedrijven zoals Uber en Airbnb bezitten bijvoorbeeld niet de auto's of eigendommen waar hun diensten op zijn gebaseerd, maar hebben waarde gecreëerd door innovatieve bedrijfsmodellen. Daarom is een essentieel onderdeel van fundamentele analyse het begrijpen van hoe het bedrijfsmodel van het bedrijf werkt, de uniciteit ervan en de duurzaamheid ervan in de steeds veranderende marktomstandigheden.

Beoordelen van Concurrentievoordeel

Het blijvende succes van een bedrijf is geworteld in zijn vermogen om een concurrentievoordeel te ontwikkelen en te behouden. Of het nu gaat om de merkloyaliteit van Apple of de dominantie van Amazon in e-commerce, een duurzaam concurrentievoordeel fungeert als een beschermende gracht die concurrenten op afstand houdt en winstgevendheid bevordert.

Het gaat niet alleen om het product of de dienst; het gaat ook om factoren zoals geografische aanwezigheid, intellectuele eigendomsrechten, exclusieve contracten en klantentrouwprogramma's die een bedrijf een unieke voorsprong kunnen geven op zijn concurrenten. Deze aspecten helpen bij het creëren van een robuuste concurrentiegracht die een bedrijf beschermt tegen marktvolatiliteit en zorgt voor gestage groei.

Onderzoek van het Management

Effectief leiderschap kan het verschil maken tussen een bloeiend bedrijf en een bedrijf dat nauwelijks overleeft. Bij het bekijken van het track record van het management, voeren ze hun bedrijfsstrategieën effectief uit? Zijn ze transparant in hun communicatie en geven ze prioriteit aan de belangen van aandeelhouders?

Management is een belangrijke factor om te overwegen bij fundamentele analyse. Het gaat niet alleen om de kwalificaties van de leidinggevenden, maar ook om hun visie, leiderschapsstijl en afstemming met de doelen van het bedrijf. Bijvoorbeeld, CEO's zoals Steve Jobs en Elon Musk waren visionaire leiders die hun respectievelijke industrieën transformeerden. Hun vermogen om te innoveren en hun teams te leiden zijn sleutelfactoren geweest in het enorme succes van hun bedrijven.

Evaluatie van Corporate Governance

Het corporate governance-beleid van een bedrijf speelt een belangrijke rol in het definiëren van de relatie met stakeholders, waaronder het management, de directie en de aandeelhouders. Een ethisch en efficiënt gerund bedrijf heeft een grotere kans op langdurig succes.

Net zoals we wetten en voorschriften nodig hebben om orde in de samenleving te handhaven, speelt corporate governance een cruciale rol in het transparant, verantwoordelijk en eerlijk houden van een bedrijf. Bedrijven met een sterk corporate governance-beleid presteren over het algemeen beter dan bedrijven met zwakke governance vanwege het grotere vertrouwen van investeerders en betere besluitvormingsprocessen.

Bestuderen van de Industrie

Het begrijpen van de industrie waarin een bedrijf opereert voegt nog een extra laag context toe. Factoren zoals klantenbestand, marktaandeel, concurrentie, regelgeving en trends in de industrie kunnen aanvullend inzicht geven in de financiële prestaties van een bedrijf.

Een industrie-analyse biedt cruciale context voor het beoordelen van een bedrijf. Niet alle industrieën groeien in hetzelfde tempo; sommige zijn volwassen met trage groeipercentages, terwijl andere pril zijn met een hoog groeipotentieel. Het identificeren van deze industriële trends kan belangrijke aanwijzingen geven over de toekomstige groeivooruitzichten van het bedrijf.

Diepgaande Analyse van Kwantitatieve Fundamenten: De Financiële Overzichten

Het tweede deel van fundamentele analyse is het begrijpen van de kwantitatieve aspecten - deze zijn te vinden in de financiële overzichten van een bedrijf.

Terwijl kwalitatieve analyse gaat over het begrijpen van het bedrijf, omvat kwantitatieve analyse het evalueren van de financiële gezondheid van een bedrijf aan de hand van de financiële overzichten.

De Balans

De balans biedt een momentopname van de activa, passiva en eigen vermogen van een bedrijf op een bepaald tijdstip. Het laat zien wat een bedrijf bezit (activa), wat het verschuldigd is (passiva) en de investering door aandeelhouders (eigen vermogen).

De balans geeft een gedetailleerd beeld van de financiële toestand van een bedrijf. Het gaat echter niet alleen om het bekijken van de cijfers; het gaat erom het verhaal erachter te begrijpen. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan veel activa hebben, maar als de meeste ervan vastzitten in voorraden of vorderingen, kan dit wijzen op problemen met de kasstroom of de verkoop.

De Resultatenrekening

In tegenstelling tot de balans presenteert de resultatenrekening de prestaties van een bedrijf over een bepaalde periode en geeft het de opbrengsten, kosten en winsten weer.

De resultatenrekening geeft een duidelijk beeld van de winstgevendheid van een bedrijf. Het is echter belangrijk op te merken dat winst niet altijd vertaalt naar kasstroom. Bedrijven met hoge afschrijvings- en amortisatiekosten kunnen bijvoorbeeld gezonde winsten hebben, maar negatieve kasstroom, wat een waarschuwingssignaal kan zijn.

Het Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht registreert de inkomsten en uitgaven van een bedrijf en biedt een meer conservatieve maatstaf van de financiële gezondheid, omdat kasstromen moeilijker te manipuleren zijn in vergelijking met winst.

Het kasstroomoverzicht is een essentieel onderdeel van fundamentele analyse omdat het een duidelijk beeld geeft van de liquiditeit van het bedrijf. Het begrijpen van waar het geld van een bedrijf vandaan komt en waar het naartoe gaat, kan waardevolle inzichten geven in de activiteiten, investeringen en financieringsactiviteiten van het bedrijf.

Een Voorbeeld van Fundamentele Analyse in de Praktijk

Om te illustreren hoe fundamentele analyse werkt, nemen we het voorbeeld van McDonald's Corporation, een wereldwijde fastfoodreus.

Als eerste stap zou je macro-economische indicatoren zoals GDP-groei, inflatie en rentetarieven beoordelen. Vervolgens zou je de sector en industrie onderzoeken, die in dit geval de fastfoodindustrie is.

Vervolgens zou je de financiële rapporten van McDonald's analyseren, waaronder de balans, resultatenrekening en het kasstroomoverzicht.

In 2021, na het beoordelen van de macro-economische indicatoren en de fastfoodindustrie, zou je vervolgens de financiële rapporten van McDonald's onderzoeken. Voor ons doel zullen we ons richten op een aantal belangrijke financiële gegevens en ratio's:

  • Omzetgroei op jaarbasis:  McDonald's rapporteerde een omzet van $22,82 miljard voor 2021, vergeleken met $19,21 miljard in 2020. Dit vertegenwoordigt een gezonde jaarlijkse omzetgroei van 18,8%.
  • Koers-winstverhouding:  McDonald's had aan het einde van 2021 een koers-winstverhouding van 26,76. Vergeleken met de historische koers-winstverhouding was dit cijfer relatief hoog, wat erop duidt dat de markt hoge verwachtingen had van de toekomstige winstgroei van het bedrijf.
  • Schuldquote:  McDonald's had in 2021 een schuldquote van -6,06. De negatieve waarde ontstaat doordat McDonald's meer schulden heeft dan eigen vermogen, wat niet ongebruikelijk is voor grote, gevestigde bedrijven met stabiele kasstromen, maar het is iets om in de gaten te houden.
  • Snelle ratio:  McDonald's had een snelle ratio van 0,84. Hoewel een snelle ratio van 1 of meer doorgaans wenselijk is, zijn lagere ratios niet ongebruikelijk in de restaurantindustrie vanwege hun hoge omzetsnelheid van voorraad.
  • Return on equity (rendement op eigen vermogen):  McDonald's behaalde in 2021 een indrukwekkend rendement op eigen vermogen van 53,4%, wat zijn vermogen aantoont om winst te genereren uit het eigen vermogen van aandeelhouders.
  • Return on assets (rendement op activa):  Het bedrijf behaalde een rendement op activa van 15,8%, wat aangeeft dat het effectief gebruik maakte van zijn activa om winst te genereren.

Bovendien zou je rekening houden met kwalitatieve aspecten, zoals het feit dat McDonald's een van de meest herkenbare merken wereldwijd is. Het heeft een enorme wereldwijde aanwezigheid, een loyale klantenkring, efficiënte operationele systemen en een uitgebreid menu dat aansluit bij verschillende smaken.

Door al deze aspecten - merksterkte, levensduur, groei, financiële gezondheid en concurrentievoordelen - te combineren, kun je een uitgebreid beeld vormen van het investeringspotentieel van McDonald's. De financiële resultaten van 2021 suggereren dat ondanks hoge niveaus van schuld, McDonald's een solide presteerder was met goede groeivooruitzichten, wat het tot een potentieel goede investering maakt. Dit is de kracht van fundamentele analyse - het biedt je een holistisch begrip van een bedrijf, waardoor je de inzichten krijgt die nodig zijn om meer geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen.


  • Deel dit artikel
Adrian Müller
Adrian Müller
Auteur

Adrian Müller is een ervaren financieel analist en een gepassioneerd schrijver. Hij heeft meer dan een decennium doorgebracht met het navigeren door het labyrint van de financiën, waarbij hij zijn expertise in beleggen, economieën en marktanalyse heeft aangescherpt. Adrian staat bekend om zijn inzichtelijke commentaar op beleggingsstrategieën en om zijn scherp oog voor het identificeren van potentiële marktverschuivingen. Zijn specialiteiten zijn onder meer aandelen, ETF's, fundamentele en technische analyse, en de wereldeconomie. Buiten de financiële wereld geniet Adrian van langeafstandslopen en het verkennen van wereldkeukens. Bij Investora levert Adrian diepgaande artikelen die erop gericht zijn nieuwe en ervaren beleggers te begeleiden naar geïnformeerde en succesvolle beleggingsbeslissingen.


Ontdek Gerelateerde Artikelen