Laddar...
Uppackning av den 858 miljarder dollar stora militärbudgeten: NDAA 2023
10 månader sedan av Victoria Ivanova

Förklaring av FY 2023 NDAA: Vart går pengarna

Med militärutgifterna som slår nya rekord varje år är det viktigt att förstå vart våra skattepengar går. National Defense Authorization Act (NDAA) för budgetåret 2023, som stöds av ett imponerande tvärpolitiskt samförstånd, godkänner en enorm summa på 858 miljarder dollar för nationell försvarsutgift. Men så stor som siffran verkar, måste man förstå de finstilta detaljerna innan man drar slutsatser. Denna artikel kommer att dissekera den gigantiska 3 854 sidor långa dokumentet och ge en detaljerad genomgång av fördelningen och dess konsekvenser.

Översikt över försvarsbudgeten för 2023

NDAA är, till skillnad från vad som är allmänt känt, inte en ekonomisk anslag utan en auktorisation för specifika försvarsutgifter. Den faktiska anslagstilldelningen faller under kongressens ansvar som en del av den samlade anslagslagen. Så medan NDAA ger en tydlig riktning för vart pengarna ska gå, fördelar den inte ut medlen.

Det som slår en med NDAA är dess konsekventa tvärpolitiska godkännande, vilket är ett vittnesmål om dess betydelse för nationella säkerhetsfrågor. Årets godkännande var det 62:a i följd av NDAA, och det döptes till James M. Inhofe National Defense Authorization Act för budgetåret 2023. Det tilldelar 857,9 miljarder dollar, vilket inkluderar 847,3 miljarder dollar i NDAA-anslag och ytterligare 10,6 miljarder dollar i andra finansieringsaktiviteter.

Denna budgettilldelning för 2023 förväntas påverka olika aspekter av det nationella försvarssystemet, bortom de konventionella gränserna för vapen och personal. Den godkända budgeten innebär också en omfattande strategisk inriktning av politiken genom investeringar i toppmodern försvarsteknologi och stärkande av militär infrastruktur. Ökningen i budgettilldelningen syftar också till att hantera effekterna av inflationen och oansatta behov inom militärbyggnationer. Fokus ligger inte bara på att förbättra de beväpnade styrkornas offensiva förmågor, utan också på att stärka det nationella försvarsramverket genom ökad motståndskraft mot potentiella hot.

Fördelning och fördelning av NDAA-medel

Den enorma NDAA-dokumentet är indelad i nio distinkta divisioner, var och en fokuserar på en specifik aspekt av försvarsutgifter och nationell säkerhet. Här är en kort översikt över vad varje division innefattar:

  • Avdelning A—Auktorisationer för Försvarsdepartementet (DOD): Denna avdelning fastställer reglerna för DOD-upphandlingar och tilldelar 816,7 miljarder dollar till de väpnade styrkorna. Den inkluderar en generös löneökning på 4,6% för militära medlemmar och DOD:s civila arbetskraft, en höjning av bostadsbidraget med 2% för militära medlemmar och imponerande 160 miljarder dollar för ny stridsutrustning. En anmärkningsvärd inkludering är upphävandet av militärens COVID-19-vaccinmandat.
  • Avdelning B—Auktorisationer för militärkonstruktion: Denna avdelning behandlar finansiering av byggprojekt, vilket omfattar allt från militär konstruktion till infrastrukturella utvecklingar på Guam och i Syrien.
  • Avdelning C—Auktorisationer för energidepartementet (DOE) och andra auktorisationer för nationell säkerhet: Denna avdelning reserverar medel för National Nuclear Security Administration (NNSA), DOEs miljörensning för försvar och andra försvarsrelaterade aktiviteter.
  • Avdelning D—Finansieringstabeller: Denna del ger en tydlig översikt över hur medel över alla avdelningar kommer att fördelas.
  • Avdelning E—Ärenden utanför Försvarsdepartementet: Denna avdelning leder medel till program för veteraner och relaterade aktiviteter, från sjuksköterskor från andra världskriget till förbättring av Veterans Affairs-centra.
  • Avdelning F—Andra ärenden: Denna del har ett bredare fokus och hanterar bland annat Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), finansiering av vapenförsäljning till Taiwan och stöd till Guam för dess eventuella försvar mot Kina.
  • Avdelning G—Don Young Coast Guard Authorization Act of 2022: Denna avdelning auktoriserar medel för Coast Guards behov, från styrketilldelning till infrastrukturella utvecklingar och inköp av fartyg.
  • Avdelning H—Finansiell transparens: Denna avdelning handlar om införandet av standarder för datainsamling och genomförandet av digitala plattformar för att ersätta pappersbaserade formulär, med målet att uppnå övergripande finansiell säkerhet.
  • Avdelning I—Allmänna landområden: Denna sista avdelning godkänner medel för en studie om konsekvenserna av att utvidga vildmarksområden i västra USA för militär beredskap.

Förutom att direkt finansiera Försvarsdepartementets verksamhet, flödar NDAA-finansieringen även in i icke-militära områden. Medlen investeras strategiskt för att tillgodose den amerikanska truppens beredskap och välbefinnande, vilket stärker landets försvarsposition både hemma och utomlands. En del av budgeten reserveras för potentiella kontingenser och oväntade strategiska utvecklingar. Den adresserar också infrastrukturbehov och tillhandahåller nödvändiga uppgraderingar och underhåll för att säkerställa de väpnade styrkornas operativa beredskap.

Reformer i militärrättssystemet

FY 2023 NDAA genomför ändringar i de militära rättsreformerna från föregående års NDAA, vilket ger mer auktoritet till Office of Special Trial Counsel och säkerställer att domstolsuppgifter överförs till en lämplig instans.

NDAA 2023 sätter fokus på den pågående utvecklingen av militärrättssystemet. Lagen tvekar inte att bygga vidare på reformer som introducerades i föregående års NDAA, vilket säkerställer att rättvisa i militärlandskapet förblir dynamisk och anpassar sig till föränderliga förhållanden. De föreslagna förändringarna påverkar inte bara rättegångsförfarandena utan sträcker sig också till att granska beteendet och besluten i tidigare domstolsmål. Ändringarna syftar till att göra militärrättssystemet mer transparent, opartiskt och rättvist.

Syftet och påverkan av NDAA-finansiering

NDAA ger den amerikanska militären den juridiska grund som behövs för att planera och genomföra sina operationer. Detta avgörande lagstiftningsverktyg, som stöds av tvärpolitiskt stöd, säkerställer att den amerikanska militären förblir en formidabel kraft på den globala arenan, redo att möta framtida utmaningar.

Godkännandet av NDAA-finansiering fungerar som en försäkran till nationen om dess försvarsberedskap. Det fokuserar inte bara på att ge trupperna nödvändiga resurser för deras uppdrag utan strävar också efter att säkerställa det övergripande välbefinnandet för medlemmarna i den militära personalen. Finansieringen möjliggör förbättrad träning, mer sofistikerad utrustning och bättre resurser, vilket ger militären möjlighet att effektivt försvara nationens intressen. NDAA-finansieringen är därför avgörande för att bibehålla nationens militära styrka och strategiska dominans.

NDAA njuter av överväldigande tvärpolitiskt stöd år efter år, vilket visar den allmänna erkännandet av dess betydelse för att trygga nationella intressen. Den symboliserar mer än en rutinmässig auktorisation; den representerar också en sällsynt samsyn där politiska skillnader viker för kollektiva nationella säkerhetsintressen. Dessutom fungerar NDAA ofta som en plattform för andra relaterade lagstiftningar, utnyttjar sin popularitet för att navigera genom politiskt dödläge och bidra till en rad frågor bortom försvar.

National Defense Authorization Act för budgetåret 2023 är ett betydande lagstiftningsdokument som ger den amerikanska militären och relaterade enheter en blåkopia för deras årliga ekonomiska plan. Medan NDAA i sig inte tillhandahåller medel, auktoriserar den specifika försvarsutgifter och ger i grunden en vägledning för militärens budgetprocess. Att förstå NDAA:s beståndsdelar och fördelningar är väsentligt för att förstå den bredare amerikanska militära och försvarsstrategin.


  • Dela denna artikel
Victoria Ivanova
Victoria Ivanova
Författare

Victoria Ivanova, en framstående finansexpert specialiserad på ETFer, aktiehandel och fundamental analys, har varit en vägledande ljus för Investoras läsare under åren. Med ett decennium av erfarenhet av att navigera genom komplexa finansmarknader är Victorias insikter både praktiska och insiktsfulla, och erbjuder läsarna ett unikt perspektiv. Utanför finansvärlden njuter Victoria av astronomi, och drar ofta paralleller mellan rymdens oändlighet och finansmarknadens möjligheter.


Upptäck relaterade artiklar