Laden...
De Investeerdersgids: Het Begrijpen van Obligatieprijsvorming en de Impact ervan
11 maanden geleden door Oliver van der Linden

De Basisprincipes van Obligatieprijsvorming beheersen

Het complexe landschap van obligatieprijsvorming begrijpen kan intimiderend lijken, maar dat hoeft het niet te zijn. Met de juiste aanpak en een solide basis van de fundamentals wordt het navigeren door dit ingewikkelde financiële landschap zowel beheersbaar als interessant. In deze uitgebreide gids gaan we in op de kernconcepten die ten grondslag liggen aan obligatieprijsvorming, leggen we verschillende soorten obligaties en hun benchmarks uit, en begeleiden we u bij het berekenen van verwachte rendementen en rendementsverschillen.

Het Ontrafelen van de Code van het Verwachte Rendement van Obligaties

Het rendement is een belangrijke maatstaf bij het schatten van het verwachte rendement van een obligatie. Er zijn twee essentiële rendementsmaatstaven die u moet begrijpen: rendement tot vervaldatum en spotrentes. Rendement tot vervaldatum is de rentevoet die de kasstromen en opgebouwde rente van een obligatie gelijk maakt aan de huidige prijs ervan. Deze berekening gaat ervan uit dat de obligatie wordt aangehouden tot de vervaldatum en dat alle kasstromen kunnen worden herbelegd tegen het rendement tot vervaldatum.

Spotrentes worden berekend door de rentevoet te bepalen die de contante waarde van een nulcouponobligatie gelijk maakt aan de prijs ervan. Voor obligaties met couponbetalingen moet elke kasstroom worden verdisconteerd met behulp van de juiste spotrente om de prijs te vinden. Spotrentes vormen de bouwstenen voor relatieve waarde vergelijkingen voor bepaalde soorten obligaties.

Het Ontrafelen van de Referentiecurves voor Obligaties

De meeste obligaties worden geprijsd ten opzichte van een benchmark, en de keuze van benchmark varieert afhankelijk van de obligatieclassificaties. Veelvoorkomende benchmarks zijn de "on-the-run" Amerikaanse schatkistpapieren, waarbij veel obligaties worden geprijsd ten opzichte van een specifieke schatkistobligatie. Bijvoorbeeld, een 10-jarige bedrijfsobligatie kan worden geprijsd ten opzichte van de "on-the-run" 10-jarige schatkistobligatie.

In het geval van converteerbare of uit te oefenen obligaties, waarvan de exacte looptijd onzeker is, worden ze vaak geprijsd ten opzichte van een referentiecurve. Referentieprijscurves worden geconstrueerd met behulp van onderliggende effecten met verschillende looptijden. Dit proces omvat het interpoleren van rendementen tussen de waarneembare rendementen als gevolg van hiaten in looptijden.

Het Begrijpen van Rendementsverschillen voor Obligaties

Het rendementsverschil, het rendement van een obligatie ten opzichte van zijn benchmark, dient zowel als prijsmechanisme als als instrument voor relatieve waarde vergelijkingen. Bijvoorbeeld, een bedrijfsobligatie die wordt verhandeld met een rendementsverschil van 75 basispunten boven de 10-jarige schatkistobligatie betekent dat het rendement tot vervaldatum 0,75% hoger is dan dat van de "on-the-run" 10-jarige schatkistobligatie.

Er zijn vier primaire berekeningen van rendementsverschillen om in gedachten te houden: Nominaal Rendementsverschil, Zero-Volatility Spread (Z-spread), Option-Adjusted Spread (OAS) en Discount Margin (DM).

Vertrouwd Raken met Verschillende Soorten Obligaties en hun Berekening van het Referentierendementsverschil

Verschillende obligaties hebben verschillende benchmarks en prijsmechanismen:

Hoogrentende Obligaties

Deze worden meestal geprijsd tegen een nominale rendementspread ten opzichte van een specifieke Amerikaanse schatkistobligatie. Als de kredietrating van de obligatie echter verslechtert, kan deze tegen een daadwerkelijke dollarprijs worden verhandeld.

Bedrijfsobligaties

Deze worden meestal geprijsd tegen een nominale rendementspread ten opzichte van een specifieke "on-the-run" Amerikaanse schatkistobligatie die overeenkomt met de looptijd ervan.

Hypothecair Gedekte Effecten (MBS)

Deze worden geprijsd tegen een nominale rendementspread op basis van hun gewogen gemiddelde looptijd naar de Geïnterpoleerde Rentevoetcurve van de Amerikaanse schatkist. De prijsstelling kan echter variëren bij aanpasbare MBS en gecollateraliseerde hypotheekobligaties (CMO's), die tegen een Z-spread of nominale rendementspread kunnen worden verhandeld ten opzichte van specifieke schatkistobligaties.

Verhandelbare Effecten (ABS)

Deze worden doorgaans verhandeld tegen een nominale rendementspread op basis van hun gewogen gemiddelde looptijd naar de swapcurve.

Agentschappen

Deze worden vaak verhandeld tegen een nominale rendementspread ten opzichte van een specifieke schatkistobligatie. Uit te oefenen agentschappen kunnen worden geëvalueerd aan de hand van een Option-Adjusted Spread (OAS).

Gemeentelijke Obligaties

Vanwege hun fiscale voordelen worden deze obligaties vaak verhandeld tegen een effectief rendement tot vervaldatum of een dollarprijs. De verhouding van hun rendement tot een benchmark schatkistrendement kan echter dienen als een maatstaf voor relatieve waarde.

Gecollateraliseerde Schuldobligaties (CDO's)

CDO's hebben diverse prijsbepalende benchmarks en rendementsmaatstaven. Ze kunnen de Eurodollar-curve als benchmark gebruiken en drijvendrentetranche kunnen gebruikmaken van een Discount Margin (DM).

De Essentie

Hoewel conventies in de obligatiemarktprijsvorming in het begin complex kunnen lijken, kan het begrijpen van de basisprincipes het zowel duidelijker als boeiender maken. Het beheersen van de kernconcepten van obligatieprijsvorming - het identificeren van een prijsbenchmark, het bepalen van een spread en het begrijpen van rendementsberekeningen - kan u uitrusten met de tools die u nodig hebt om deze ingewikkelde markt met gemak en vertrouwen te navigeren. Onthoud dat elk type obligatie zijn eigen unieke prijsmechanisme heeft, dus het nemen van de tijd om elk ervan te leren is van onschatbare waarde.

Met deze essentiële kennis wordt het verkennen van de obligatiemarkt niet alleen minder intimiderend, maar ook een echt boeiende financiële reis. Veel succes met beleggen!


  • Deel dit artikel
Oliver van der Linden
Oliver van der Linden
Auteur

Oliver van der Linden, een financieel strateeg en denker met meer dan 15 jaar rijke ervaring, heeft een indrukwekkende staat van dienst in handel, technische analyse en het interpreteren van economische trends. Zijn scherpe oog voor detail en analytische mentaliteit geven hem een voorsprong in de volatiele wereld van financiën. Oliver's artikelen voor Investora hebben consequent praktisch advies en inzichtelijke voorspellingen geboden. In zijn vrije tijd geeft Oliver zich over aan schaken, hij ziet het spel als een strategische oefening die vergelijkbaar is met het navigeren door financiële markten.


Ontdek Gerelateerde Artikelen