Laden...
Meester worden in het Capital Asset Pricing Model (CAPM): Van Fundamenten tot Geavanceerde Concepten, Beta, Rentevoet zonder Risico, Marktrisicopremie, Portefeuillerisico, Investeringswaardering
11 maanden geleden door Adrian Müller

Capital Asset Pricing Model (CAPM): Basis en Verder

Dompel jezelf onder in de complexe wereld van het Capital Asset Pricing Model (CAPM). Dit financiële instrument, hoewel geprezen om zijn eenvoud en brede gebruik, is ook gehuld in kritieken. Terwijl Investora dieper in dit onderwerp duikt, onthullen we de oorsprong, toepassing en de uitdagingen die het biedt aan de moderne belegger.

De Essentie van het Capital Asset Pricing Model (CAPM): Het Mysterie Ontsluieren

CAPM is een gerespecteerd financieel instrument dat de correlatie vaststelt tussen de inherente risico's van investeringen en hun verwachte rendementen, vooral voor aandelen. Via dit model worden investeringen geëvalueerd op basis van hun bèta, de heersende rentevoet zonder risico (doorgaans geassocieerd met de schatkistbiljetrente) en de aandelenvolatiliteit, die het verwachte rendement op de markt aangeeft in contrast met de rentevoet zonder risico.

In de kern biedt CAPM beleggers een instrument om de systematische risico's van investeringen te meten. Vanwege zijn eenvoud blijft het een favoriet in de financiële wereld om de waarde van volatiele effecten te beoordelen en rendementen te projecteren op basis van bijbehorende risico's.

Het CAPM dient als brug en verduidelijkt de verbinding tussen de inherente risico's van investeringen en de te verwachten rendementen. In de kern biedt het een formule om de verwachte rendementen van een activum te berekenen op basis van het bijbehorende risico. Het draait om drie belangrijke componenten:

 • De bèta van een activum (die de volatiliteit ervan ten opzichte van de markt aangeeft)
 • De rentevoet zonder risico (doorgaans gebaseerd op de schatkistbiljetrente)
 • De marktrisicopremie (het verschil tussen het verwachte rendement van de markt en de rentevoet zonder risico).

Het CAPM-raamwerk Ontleden

Om het nut van CAPM te begrijpen, moet men eerst de formule doorgronden:

ERi = Rf + βi ( ERm - Rf )

 • ERi = Verwacht rendement van de investering
 • Rf = Rentevoet zonder risico
 • βi = Bèta-coëfficiënt van de investering, en
 • ERm = Marktrisicopremie

Ontworpen om systematisch risico te meten, heeft CAPM een cruciale rol gespeeld bij het prijzen van effecten en het begrijpen van verwachte rendementen gegeven het risicoprofiel van een activum.

De Magie Achter de CAPM-Formule

Wanneer investeerders hun geld in activa steken, verwachten ze twee dingen: compensatie voor de tijdwaarde van hun geld en een rendement op het genomen risico. De CAPM-formule belichaamt deze verwachtingen, terwijl het complex lijkt. In de formule:

 • De rentevoet zonder risico houdt rekening met de tijdwaarde van geld.
 • De marktrisicopremie en de bèta van de investering kwantificeren de risicocompensatie.

Door de CAPM-componenten te ontleden, kunnen investeerders bepalen of de prijs van een aandeel overeenkomt met het voorspelde rendement.

De Complexiteit van Beta in CAPM

Beta, in de context van CAPM, vertegenwoordigt het risico dat een investering toevoegt aan een marktachtige portefeuille. Als de bèta van een activum groter is dan één, wordt het als risicovoller beschouwd dan de markt. Omgekeerd wordt een bèta van minder dan één gezien als een mogelijke verlaging van het portefeuillerisico.

Om dit te verduidelijken, laten we dit scenario overwegen:

Stel dat een belegger een aandeel onderzoekt dat geprijsd is op $150, met een jaarlijks dividend van 4%. Als de bèta van dit aandeel 1,4 is, wat duidt op een hogere volatiliteit dan een uitgebreide marktportefeuille, en gegeven een rentevoet zonder risico van 2% en een verwachting van de markt van een jaarlijkse stijging van 7%, zou het verwachte rendement volgens CAPM zijn:

10% = 2% + 1,4 x (7% - 2%)

Deze berekening helpt bij het inschatten van de intrinsieke waarde van het aandeel en of de huidige prijs overeenkomt met de verwachte rendementen.

De Essentie van het Capital Asset Pricing Model (CAPM): Het Mysterie Ontsluieren

Stel je een investeerder voor die een aandeel van $120 evalueert, met een jaarlijks dividend van 4%. Laten we aannemen dat dit aandeel een marktbèta heeft van 1,4, wat wijst op een hogere volatiliteit dan de overkoepelende marktportefeuille, zoals de S&P 500-index. Als de rentevoet zonder risico 3,5% bedraagt en de verwachte jaarlijkse groei van de markt 9% is, zou het verwachte rendement op basis van CAPM 10,25% zijn.

Met behulp van CAPM kan de investeerder de verwachte dividenden en waardering tegenover de geprojecteerde rendementen van de holdingperiode plaatsen. Als deze kasstromen overeenkomen met de waardering van $120, suggereert het een eerlijke waardering met betrekking tot het risico.

Dieper duiken: Aannames van CAPM

Hoewel CAPM immense inzichten heeft geboden, werkt het op specifieke aannames, waaronder:

 • Risico-aversie domineert het gedrag van investeerders.
 • Informatie-evaluatie vindt plaats over identieke periodes voor alle investeerders.
 • Kapitaal kan zonder beperkingen worden geleend tegen de risicovrije rente.
 • Activiteiten kunnen in elke gewenste omvang worden verdeeld.
 • Afwezigheid van externe invloeden zoals belastingen, inflatie en transactiekosten.
 • Er bestaat een lineaire relatie tussen risico en rendement.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel deze aannames een theoretisch fundament bieden, praktische afwijkingen kunnen en zullen voorkomen.

Samenvatting

Het Capital Asset Pricing Model is een belangrijk instrument in de financiën, maar niet zonder uitdagingen. Hoewel het een fundamenteel raamwerk biedt voor het beoordelen van beleggingsrisico's en -rendementen, vereisen de onderliggende aannames en beperkingen nauwkeurige overweging. Investora moedigt investeerders aan om CAPM te gebruiken als een van de vele tools in hun arsenaal, waarbij ze altijd rekening houden met de bredere context en marktdynamiek.

Het Capital Asset Pricing Model, hoewel niet zonder uitdagingen, blijft een hoeksteen in het begrijpen van de complexe relatie tussen risico en rendement. Zoals bij elk financieel instrument, terwijl de basiskennis essentieel is, moet de toepassing subtiel zijn en rekening houden met de dynamische aard van financiële markten.


 • Deel dit artikel
Adrian Müller
Adrian Müller
Auteur

Adrian Müller is een ervaren financieel analist en een gepassioneerd schrijver. Hij heeft meer dan een decennium doorgebracht met het navigeren door het labyrint van de financiën, waarbij hij zijn expertise in beleggen, economieën en marktanalyse heeft aangescherpt. Adrian staat bekend om zijn inzichtelijke commentaar op beleggingsstrategieën en om zijn scherp oog voor het identificeren van potentiële marktverschuivingen. Zijn specialiteiten zijn onder meer aandelen, ETF's, fundamentele en technische analyse, en de wereldeconomie. Buiten de financiële wereld geniet Adrian van langeafstandslopen en het verkennen van wereldkeukens. Bij Investora levert Adrian diepgaande artikelen die erop gericht zijn nieuwe en ervaren beleggers te begeleiden naar geïnformeerde en succesvolle beleggingsbeslissingen.


Ontdek Gerelateerde Artikelen